เว็บสโบเบท อ้างอิงจากการศึกษา,

อ้างอิงจากการศึกษา, เว็บสโบเบทการปรากฏตัวของสิ่งอำนวยความสะดวกคาสิโนจะมีผลในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจของเมืองในกรณีที่มันจะมาพร้อมกับอีกหนึ่งการพัฒนาที่สำคัญเช่นศูนย์เหตุการณ์หรือสถานที่เกิดเหตุ ดังนั้นห้องยกนิ้วขึ้นการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกคาสิโน นาย เว็บสโบเบท อธิบายว่าสมาชิกในห้องทุกคนมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับเรื่องนี้และมีอิสระที่จะแสดงมันออกมา แต่สิ่งที่สำคัญคือจุดยืนเป็นเอกฉันท์ในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องนี้ในด้านหน้าของผู้คน

ปีที่ผ่านมาเบอรีสภาเทศบาลเมืองได้รับการอนุมัติการก่อสร้าง80 ล้าน เว็บสโบเบท เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หาดแสงจันทร์ พล็อตที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของสนามกีฬา / เหตุการณ์ที่เป็นปัญหาถูกวางแผนโดยนักธุรกิจ เว็บสโบเบทและหุ้นส่วนของเขา Gateway คาสิโนแสดงความสนใจที่จะสร้างคาสิโนในสถานที่ทันทีพร้อมกับอาคารโรงแรม

โครงการการขยายตัวของเกตเวย์คาสิโนใบหน้าฝ่ายค้านจากกลุ่มต่อต้านคาสิโน
อย่างไรก็ตามโครงการคาสิโนพบไม่พอใจอย่างรุนแรงโดยเจ้าของธุรกิจ เว็บสโบเบท หนึ่งในกลุ่มที่เรียกว่าคาสิโนฟรีเบอรีได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะโน้มน้าวให้เมืองและจังหวัดที่จะละทิ้งความคิดการขยายตัวของคาสิโน กลุ่มนี้นำโดยทอมฟอร์ตินผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็น บริษัท ผลิตในพื้นที่ เขาอธิบายว่าสมาชิกของกลุ่มที่มีการเรียกร้องจำนวนมากในกระเป๋าของพวกเขาใน เว็บสโบเบท ของการสร้างสถานที่ให้บริการคาสิโนในเบอรีชี้ให้เห็นพบปะและปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันกลุ่มพยายามสร้างแรงสนับสนุนจากชาวบ้านอย่างเพียงพอดังนั้นสภาเมืองจึงไม่สามารถเพิกเฉยได้