UFABET ไม่มีเวลาเลือกฮีโร่

ในการอัพเดทผู้พัฒนาUFABETได้ทำการลงโทษอย่างเข้มงวดสำหรับผู้เล่นที่ออกจากการจัดอันดับในขั้นตอนการเลือกฮีโร่ ตอนนี้ถ้าผู้เล่นคนสุดท้ายในคิวไม่ได้เลือกฮีโร่เขาจะเสียคะแนน UFABET ทันที การแข่งขันจะให้เครดิตกับเขาว่าถูกทอดทิ้ง

– หลังจากผู้เล่นลงคะแนนให้กับลูกบอลของฮีโร่ตัวละครจะหยุดแสดงขึ้นเพื่อให้สามารถเลือกได้
– หากผู้เล่นคนสุดท้ายในคิวไม่ได้เลือก UFABET ฮีโร่ก่อนสิ้นสุดระยะการแข่งขันสูงสุดการแข่งขันจะถูกนับว่าถูกทอดทิ้งและ UFABET จะหายไป
– สำหรับผู้เล่นอื่นการแข่งขันจะไม่ถูกนับ
– วันที่สร้างชุดเพลงUFABET เปลี่ยนจาก 14 พฤศจิกายน 2016 เป็น 24 มีนาคม UFABET
– แผงอัพเดทมีการเปลี่ยนแปลง ตอนนี้เธอประกาศการปรากฏตัวของชุดของเพลงUFABET
– การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของพื้นผิวของโมเดลตัวละคร UFABET